Stichting Ave
/

 Woongroep voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

Visie en Zorg 

Momenteel evalueren wij de huidige zorgvisie.

1. Bewonersprofiel

Bij de bewoners van stichting Ave geldt het volgende profiel:

- Stoornis in autistisch spectrum (afgekort tot ASS) met een verstandelijke beperking. Dit blijkt uit een door een erkend orthopedagoog/psycholoog opgestelde diagnose.

- Het gaat om een rustig persoon.

- Er is sprake van acceptatie van de zorgbehoefte bij zowel bewoner als zijn sociale omgeving.

- Vooralsnog wordt uitgegaan van een leeftijd van 20 – 40 jaar.

- De bewoner heeft vanaf het moment van wonen een PGB met minimaal een CIZ- indicatie ZZP VG4 met dagbesteding.

- De bewoner is niet in staat om zonder begeleiding zelfstandig te wonen.

- De bewoner moet op zijn/haar manier in staat zijn tot communiceren en participeren in de bewonersgroep.

- Het is bij de start van het wonen niet nodig om voor de bewoner bouwkundige aanpassingen te doen. Er zal ook geen sprake zijn van voortdurende aanwezigheid van verpleegkundige zorg.

2. Aanname criteria bewoners

Bij het selecteren van nieuwe bewoners moet op een aantal aspecten goed gelet worden. De belangrijkste vraag die beantwoord moet worden is of stichting Ave die zorg kan bieden die de kandidaat- bewoner nodig heeft "om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven".

Verder is het belangrijk dat de kandidaat- bewoner past bij de aanwezige bewonersgroep en zijn of haar ouders passen bij de aanwezige oudergroep. Aangezien er sprake is van een ouderinitiatief, waarbij blijvende betrokkenheid van het sociale systeem uitgangspunt is, is het belangrijk dat de oudergroep het op hoofdlijnen met elkaar eens is over de te volgen koers en de verwachtingen ten aanzien van de begeleiding en zorg.

Stichting Ave heeft een “procedure aanmelding nieuwe bewoners voor Ave” uitgewerkt. Het is belangrijk dat een dergelijke procedure met een grote mate van zorgvuldigheid doorlopen wordt. Het is immers de bedoeling dat de bewoners gedurende vele jaren samen in het wooninitiatief wonen.

3. Per bewoner

Het totale appartement (ca. 55 m2) van de bewoner bestaat uit:

- woonkamer met aansluiting tv, pc en audio- apparatuur

- slaapkamer

- kleine (open) keuken of pantry

- badkamer incl. douche met thermostaat kranen en wasmachineaansluiting, de ruimte is voldoende groot voor het plaatsen van een bad

- tuin met tuindeuren 

- passende voorzieningen m.b.t. veiligheid

- eigen voordeur, brievenbus en bel

 

4. Gemeenschappelijk voor alle bewoners

- één ontmoetingsplaats voor de bewoners, de huiskamer, waar gezamenlijke activiteiten plaats vinden zowel in de begeleidende als recreatieve sfeer

- gezamenlijke keuken en eetkamer, zodat er een mogelijkheid is een rustige plek te vinden om toch bij de groep te horen wanneer het in de woonkamer te druk is

- gemeenschappelijk toiletruimte

- muziek- en creatieve ruimte

- voor het team: een ruimte voor overleg en overdracht, en een slaapruimte

- afsluitbare berging

- moes- /kruidentuin

- fietsenstalling

Het is belangrijk dat het in huis rustig is. Rust en structuur staan voorop. De bewoners moeten kunnen ontspannen en uitademen van de bezigheden overdag. Sociaal gedrag wordt, rekening houdend met de grenzen van de individuele bewoner, gestimuleerd.

5. Organisatie van de zorg

De aard van de zorgvraag van de bewoners is zodanig dat zij 24- uurzorg nodig hebben. Dit houdt o.a. in dat er, zodra er een bewoner thuis is altijd, dus ook ’s nachts begeleiding in het wooninitiatief aanwezig is. Een belangrijke taak van de begeleiding is het voor de bewoners waarborgen van een sociaal veilige omgeving en het bewaken van de privacy. De inzet van begeleiding is flexibel en kan worden aangepast aan de intensiteit van de collectieve zorgvraag. Maximale zorg is financieel haalbaar door combinatie van de zorgvraag en bundeling van de beschikbare zorgbudgetten.

De ouders worden nauw betrokken bij het inrichten van de individuele zorgvraag van hun kind. Per bewoner wordt een gedetailleerd begeleidingsplan opgesteld in nauwe samenwerking met ouders of naastbetrokkenen. De gewenste begeleiding wordt individueel vastgesteld en in het begeleidingsplan vastgelegd. Begeleiding vindt plaats op allerlei gebieden, afhankelijk van de behoeften van de bewoner. Hierbij kan worden gedacht aan:

- Huishoudelijke ondersteuning

- Sociale, emotionele ondersteuning

- Emotionele ondersteuning

- Hulp bij het plannen van activiteiten en invulling van de vrije tijd

- Hulp bij zelfverzorging

- Ondersteuning bij (dag) activiteiten

- Hulp bij koken en andere huishoudelijke taken

- Opvang bij crisissituaties

- Etc.