Stichting Ave
/

 Woongroep voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

Bewoners

Er wonen nu 9 bewoners; 6 mannelijke en 3 vrouwelijke. Een drietal bewoners kende elkaar al vanuit een gezamenlijke situatie in Tilburg,  de anderen zijn later ingestroomd. Twee bewoners woonden al eerder in een woongroep en zijn overgestapt vanwege de kleinschaligheid van Ave en de intensieve begeleiding voor de bewoners. De anderen zijn vanuit de thuissituatie komen wonen in Ave.

De bewoners hebben er allen een eigen appartement en volgen een aantal dagen elders dagbesteding. De meesten hebben een vaste dag of meerdere dagen in de week en die dagen zijn op elkaar afgestemd, zodat er een goede verdeling is van het aantal bewoners en begeleiders dat er overdag aanwezig is. Op enkele dagen zijn ze vrij en dus in de woongroep aanwezig. Op een vrije dag wordt met ondersteuning van een begeleider met de bewoner het eigen appartement gepoetst en de was gedaan.
Op de dagen van de dagbesteding komen de bewoners aan het eind van de middag weer thuis. Dit zijn ook de leuke momenten van de dag wanneer alle bewoners weer thuis zijn en uitkijken naar de gemeenschappelijke maaltijden. Dan is het er best een beetje druk en gezellig. De avondmaaltijd wordt er gemaakt en enkele bewoners werken mee aan de voorbereidingen. Daarna wordt er te samen gegeten en de zaken opgeruimd, o.a. in de vaatwasser en gaan de bewoners hun eigen bezigheden doen. Dat kan in de gezamenlijke huiskamer, lezen of tv kijken, of ze gaan naar hun eigen appartement.

De onderlinge verhoudingen zijn erg goed en de bewoners kunnen het bijzonder goed met elkaar vinden. Ze vormen als het ware een gezamenlijke huishouden en er wordt vaak samen thee of koffie gedronken met begeleiding en aanwezige bewoners.

De bewoners hebben ieder hun eigen sociaal netwerk van ouders, familie en vrienden. De ouders spelen een belangrijke rol in dit ouderinitiatief.