Stichting Ave
/

Groot Loo beschermd Woongemeenschap voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

Doel: voorzien in een kleinschalige woongroep, beschermd wonen, voor jong volwassenen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis.

Stichting Ave is een ouderinitiatief, die zijn naam te danken heeft aan de voorletters van de kinderen van de oprichters van de stichting. Het bijzondere van de stichting is dat deze vorm van wonen met zorg gebaseerd is op een antroposofische benadering (sociaal therapie) en zich daardoor onderscheidt van andere wooninitiatieven. 

De mens wordt gezien als een geheel, werkend vanuit denken, voelen en willen. Binnen het begeleid wonen zie je deze benadering steeds naar voren komen. De mens met een beperking staat niet op een zijspoor; met de bijzondere kwaliteiten die hij/zij heeft, ligt er ook voor hem/haar een toekomst in het verschiet.

Voor 9 jong volwassenen zal er een woon-/werkplek gerealiseerd worden met 24 uur zorg. Binnen dit ouderinitiatief is veel aandacht voor de sociale omgeving, een harmonieus klimaat en de lichamelijke gesteldheid. Ouders en familie zijn betrokken bij de groei en het zelfontplooiingsproces van de bewoners. Met onze manier van wonen met zorg willen we “het gezonde” in iedere persoon versterken en gaan we uit van gelijkwaardigheid en respect.

Ritme en regelmaat zijn voor deze jong volwassenen met verstandelijke beperking en autisme erg belangrijk. Het dagelijks ritueel rond de vaste bezigheden biedt houvast en herkenning.We openen de dag samen, koken en eten samen om zo het leven een duidelijke structuur te geven.