Stichting Ave
/

 Woongroep voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

Ons doel is: voorzien in een kleinschalige woongroep, beschermd wonen, voor onze jong volwassenen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis.

Stichting Ave is een ouderinitiatief, dat zijn naam te danken heeft aan de voorletters van de kinderen van de oprichters van de stichting. Het bijzondere van de stichting is dat de begeleiding van de bewoners op een specifieke wijze gebeurt. De mens wordt hierbij gezien als een geheel, werkend vanuit denken, voelen en willen. Onze bewoners worden begeleid door professionals die voortdurend kijken wat er wél kan, uitgaande van de unieke talenten van de bewoners. Ze vragen zich steeds af: "wie staat er voor me en wat heeft hij/zij nodig?"

Binnen het begeleid wonen zie je deze benadering steeds naar voren komen. De mens met een beperking staat niet op een zijspoor; met de bijzondere kwaliteiten die hij/zij heeft, ligt er voor hem/haar ook een toekomst in het verschiet.

Voor 9 jong volwassenen is er een woonplek gerealiseerd met 24 uur zorg. Binnen dit ouderinitiatief is veel aandacht voor de sociale omgeving, een harmonieus klimaat en de lichamelijke gesteldheid. Ouders en familie zijn betrokken bij de groei en het zelfontplooiingsproces van de bewoners. Met onze manier van wonen met zorg willen we “het gezonde” in iedere persoon versterken en gaan we uit van gelijkwaardigheid en respect.

De woonomgeving straalt zorg en aandacht uit en laat de eigenheid van de bewoners zien. Daarnaast zijn er diverse kunstzinnige elementen aanwezig en vooral de tuin rondom biedt hen mogelijkheden om direct contact met de natuur te hebben. 

Binnen de bestaande bewonersgroep is er nog ruimte voor nieuwe bewoners. U kunt zich melden via onze website: www.stichting-ave.nl, info@stichting-ave.nl maar natuurlijk ook telefonisch via ons secretariaat: 06-53413253