Stichting Ave
/


Groot Loo beschermd wonen                                Woongemeenschap voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

 Nieuwsbrief nr. 3                                                                                    april 2019

                                      

 Woongemeenschap voor jong volwassenen

 met autisme en verstandelijke beperking

   heeft weer de nodige stappen gezet!!!!

                    Stichting Ave

     Groot Loo Beschermd Wonen

 

 

Samen met de nieuwe projectbegeleider van wooncorporatie Leystromen zijn onze bouwcommissie en alle andere werkgroepen hard bezig het wooninitiatief van de grond te krijgen. Bouwtekeningen worden verder verfijnd en het uitgangspunt is dat met kerst de kerstboom in de appartementen zal staan.

 

 

Het eerste personeelslid is aangenomen en is per 1 april jongstleden begonnen; de coördinator. Zij gaat gesprekken houden met alle ouders om de toekomstige bewoners beter leren kennen.

Ook gaat zij voor de totale groep van ouders en bewoners ontmoetingsdagen organiseren.

In het verleden deden we dat zelf al om bewoners aan elkaar te laten wennen middels werken in de tuin, samen lunchen en de oriëntatietocht door Hilvarenbeek die laatst gehouden is. Tijdens deze laatste bijeenkomst brachten we een bezoek aan de molen van Hilvarenbeek.

 

 

Er heeft zich al weer een nieuwe bewoner aangemeld. Er zijn nu nog maar enkele plaatsen beschikbaar.

Neem gerust contact op via www.stichting-ave.nl

of telefonisch met S. Dirkse 06 230 468 802 en

S. Verhelst 06 518 55 294.

 

Heel voorzichtig komen de eerste donaties binnen. Daar zijn we erg dankbaar voor. Maar we zijn er nog niet. U kunt ons nog steeds een warm hart toedragen d.m.v. uw steun.

Dit kan op rek.nr. NL87RABO 0138 3755 85.

St. Ave heeft een ANBI status.