Stichting Ave
/

 Woongroep voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

ANBI status

Stichting Ave heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status vanaf 1-1-2016

Wij zijn terug te vinden in het ANBI register op de site van de belastingdienst.

Naam van de stichting: Stichting Ave

RSIN/fiscaal nummer: 8185.37.577

Postadres: Kokkestraat 9, 5081 CN  Hilvarenbeek

Beschrijving doelstelling: Voorzien van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis. Dat de stichting beoogt geen winst te maken. Activiteiten die een commercieel risico zouden kunnen meebrengen, zijn uitgesloten.

Beleidsplan: zie rechterkolom, knop beleidsplan.

Functies van de bestuurders: zie tabblad bestuur

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten

In 2021 werden we nog steeds geconfronteerd met Corona. Dit heeft impact op bewoners, dagbesteding en begeleiders. Het gevormde Coronaduo binnen ons wooninitiatief gaf advies in hoe hiermee om te gaan binnen de woongroep. Dit heeft geleid tot diverse maatregelen zoals het in isolatie gaan bij Corona door bewoners, op de woongroep of bij ouders. Dit heeft ook impact gehad op de verdere uitbreiding van de woongroep Er waren nog immers 2 appartementen leeg geheel 2021. Er hebben helaas geen nieuwe aspirant bewoners aangemeld.


Er zijn bezuinigingen doorgevoerd door o.a. sluitingen in weekenden, vervanging op zaterdagmiddagen door ouders van begeleiding en afspraken met zorgaanbieder Woondroomzorg. Dit heeft, ondanks de maatregelen, geleid tot niet sluitende exploitatie in 2021.


Al met al hebben bewoners, begeleiders de Coronaperiode goed doorstaan en is er meer hechting in de woongroep ontstaan door inzet van begeleiders bij extra dagbesteding binnen de woongroep door uitval externe dagbesteding.

Financiële verantwoording: zie rechterkolom, knop Financiële verantwoording 

Cijfers onder voorbehoud van vaststelling door het  bestuur. Deze worden vastgesteld gelijktijdig met de cijfers van 2022 voor 1 juli 2023.