Stichting Ave
/


Groot Loo beschermd wonen                                Woongemeenschap voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

ANBI status

Stichting Ave heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status vanaf 1-1-2016

Wij zijn terug te vinden in het ANBI register op de site van de belastingdienst.

Naam van de stichting: Stichting Ave

RSIN/fiscaal nummer: 8185.37.577

Postadres: Kokkestraat 9, 5081 CN  Hilvarenbeek

Beschrijving doelstelling: Voorzien van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis. Dat de stichting beoogt geen winst te maken. Activiteiten die een commercieel risico zouden kunnen meebrengen, zijn uitgesloten.

Beleidsplan: zie rechterkolom, knop beleidsplan.

Functies van de bestuurders: zie tabblad bestuur

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten: In 2016 hebben wij een geschikte locatie gevonden in Hilvarenbeek. Een leegstaand kinderdagverblijf. Hiermee hebben we diversen opties doorlopen in 2017 zoals:

  • zelf kopen
  • Huren van een particuliere investeerder
  • Huren van de toenmalige eigenaar
  • Huren van de woningbouwvereniging

Huren van de woningbouwvereniging is de uiteindelijk keuze geworden voor onze stichting. Hiervoor hebben we Woningstichting Leystromen bereid gevonden om deze investering voor ons te doen. Zij hebben de Know how voor deze doelgroep in huis. Hiermee zijn we verder aan de slag gegaan en hebben uiteindelijk voor de feestdagen van 2017 groen licht gekregen, dat zij deze investering voor ons willen gaan doen. In 2018 zal het gebouw worden aangekocht voor het realiseren van 9 wooneenheden met gemeenschappelijk ruimtes.

2017 is ook gebruik om de woongroep verder uit te breiden. Hiervoor een speciale commissie opgericht om dit proces op te stellen en verder te begeleiden. Dit is gelukt zodat we eind 2017 op 6 aspirant bewoners staan. 

Financiële verantwoording: zie rechterkolom, knop Financiële verantwoording