Stichting Ave
/


Groot Loo beschermd wonen                                Woongemeenschap voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

Op 18 september 2019 is de huurovereenkomst getekend met de Wooncorporatie Leystromen.


Nieuwsbrief nr. 4                                                 augustus 2019

Woongemeenschap voor jong volwassenen             

Met autisme en verstandelijke beperking.

                     Stichting Ave

       Groot Loo Beschermd Wonen

Jawel lieve ondersteuners en belangstellenden……….

De verbouwing is begonnen!!!!!

 

2 Weken geleden werden de eerste containers en bouwketen op het terrein geplaatst en inmiddels zitten die vol met puin en zaken die niet meer te gebruiken zijn.

We proberen zo veel mogelijk materialen van het voormalig kinderdagverblijf een nieuw leven te geven binnen onze woongroep. De bouwcommissie draait overuren!

 

En ondertussen heeft de coördinator al de nodige gesprekken gevoerd met ouders én toekomstige bewoners. Elkaar echt leren kennen en een band opbouwen is zo essentieel om goede stappen te kunnen zetten binnen deze fase van het project waarin we ons nu bevinden.

Het contract met WoondroomZorg is al getekend en het tekenen van de huurovereenkomst met Leystromen laat niet lang op zich wachten.

Naar aanleiding van het artikel in het Brabants Dagblad kregen we de nodige aanmeldingen en we zijn met twee van hen al een heel eind gevorderd met de intakeprocedure.

Er kan zich nog iemand aanmelden!

Neem gerust contact op via www.stichting-ave.nl of per telefoon met

S. Dirkse 06 230 468 802 en S. Verhelst 06-518 55 294.

We zijn dankbaar voor alle donaties die zijn toegezegd want nu kunnen die echt worden ingezet!

We hebben Uw steun nog steeds hard nodig. Dit kan op rekeningnummer NL87RABO 0138 3755 85.

St. Ave heeft een ANBI status.