Stichting Ave
/

Groot Loo beschermd wonen                                Woongemeenschap voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

Nieuwsbrief nr. 2                                                               November 2018

                                                                          

 

                           Woongemeenschap voor jong volwassenen

                      met autisme en verstandelijke beperking

                            bouwt verder in Hilvarenbeek!!!!

                                    Stichting Ave

                   Groot Loo Beschermd Wonen

 

Als ouders van de toekomstige bewoners van ons initiatief hebben we kennis gemaakt met de nieuwe projectbegeleider vanuit woonstichting Leijstromen. Hij kwam tijdens onze eerste ontmoeting met zeer concrete voorstellen.

In maart 2019 begint de verbouwing!! De 9 appartementen zullen meer dan 60 m 2 groot zijn en uiteraard zijn er ook gezamenlijke- en begeleidingsruimten.

 

Daarom is het tijd om personeel te gaan zoeken.

Onder andere een coördinator en persoonlijk begeleiders.

Hebt u interesse en bent u bekend met de sociaal therapie?

 

En uiteraard zijn we ook op zoek naar sponsoren voor de realisatie van dit prachtige project. Wilt u zelf iets bijdragen of heeft u een kennis of een relatie die ons zou willen steunen?

Dit kan op rek.nummer: NL87RABO 0138 3755 85.

St. Ave heeft de ANBI status.

 

De tuin: om de toekomstige bewoners aan elkaar en hun nieuwe woonplaats te laten wennen wordt er van tijd tot tijd al in de tuin gewerkt. Snoeien, vegen, onkruid wieden en natuurlijk even gezellig bij elkaar zijn.

 

Er is nog plaats voor enkele bewoners.

Aanmelden! www.stichting-ave.nl

Telefonisch 0623046802 S. Dirkse of 06 51855294 S. Verhelst. 

----------------------------------------------------------------------------       

Nieuwsbrief 1                                                                          juni 2018.

                Woongemeenschap voor jong volwassenen

                met autisme en verstandelijke beperking

                                  gaat van start!!!

                          Stichting Ave

De afgelopen maand kwam alles in een stroomversnelling.

Iets waar wij als ouders van St. Ave jaren op hadden gewacht werd realiteit!

Het gebouw en de naastgelegen grond aan het Groot Loo te Hilvarenbeek werden gekocht en Woonstichting Leystromen is inmiddels met de voorbereidingen bezig om het voormalig kinderdagverblijf om te bouwen tot 9 appartementen, gezamenlijke ruimten en begeleidingsruimten. Het wordt een wooninitiatief met 24 uur begeleiding.

De toekomstige bewoners kunnen zowel binnen als buiten het initiatief hun dagbesteding invullen. Zoals het er nu uitziet zal de verbouwing in de loop van 2019 klaar zijn en kunnen onze kinderen gaan wonen. Alles gaat stap voor stap, aangepast aan iedere individuele bewoner. Alle ouders zijn nu bezig de persoonlijke appartementen zo goed mogelijk in te delen voor hun kind en samen zijn er ook al besluiten genomen over de gezamenlijke ruimtes. Laat de verbouwing maar beginnen! We kunnen niet wachten!   

Dit alles onder de bezielende begeleiding van WoondroomZorg; initiatieven waarbij ouders de regie blijven houden.

Er kunnen zich nog toekomstige bewoners aanmelden.

Via onze website: www.stichting-ave.nl

Of via de volgende tel. nummers: 

0623046802 Sylvia Dirkse (penningmeester)              

0651855294 Susanne Verhelst(secretariaat).