Stichting Ave
/

 Woongroep voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

ANBI status

Stichting Ave heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status vanaf 1-1-2016

Wij zijn terug te vinden in het ANBI register op de site van de belastingdienst.

Naam van de stichting: Stichting Ave

RSIN/fiscaal nummer: 8185.37.577

Postadres: Kokkestraat 9, 5081 CN  Hilvarenbeek

Beschrijving doelstelling: Voorzien van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis. Dat de stichting beoogt geen winst te maken. Activiteiten die een commercieel risico zouden kunnen meebrengen, zijn uitgesloten.

Beleidsplan: zie rechterkolom, knop beleidsplan.

Functies van de bestuurders: zie tabblad bestuur

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten: In 2018 is het gebouw aan Groot Loo 2a aangekocht door Woningbouwcorporatie Leystromen. Dit heeft 13 april 2018 plaatsgevonden. Het naastgelegen parkeerterrein is aangekocht door Stichting Groot Loo Beschermd Wonen. Deze stichting is opgericht als wooncomponent naast de zorgcomponent Ave om de huurovereenkomst af te sluiten met Leystromen. Het parkeerterrein zal worden gebruikt als biologische dynamische tuin voor de bewoners als dagbesteding. Hiervoor is een speciale tuincommissie opgesteld.

Mei-Juni zijn de eerste tekening gemaakt door de architect in overleg met de ouders. Wij hebben een project bezocht vlak voor de oplevering van de sociale huurwoningen om een beeld te krijgen van de huizen in deze sector.

In juli kregen we het trieste nieuws de de projectleider plotseling is overleden waarmee wij, als ouders, al enkele jaren in contact waren. Een grote slag voor familie van de overledene.

Het heeft even geduurd voordat er een nieuwe projectleider was benoemd op 'ons' project. In oktober hebben we samen met hem de tekeningen en plannen verder uitgewerkt tot en met de begroting. Deze begroting is in februari 2019 goedgekeurd. In 2019 zal na de aanbesteding een start worden gemaakt met de verbouwing van het pand van kinderdagverblijf naar 9 appartementen met centrale keuken en woonkamer inclusief diverse ruimtes ten behoeve van o.a. therapie. Inmiddels is er ook een bouwcommissie samengesteld uit de ouders van de bewoners.

Naast het vele vergaderingen over de indeling van het pand zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd om de 'bewoners'met elkaar kennis te laten maken. Onder andere een puzzeltocht heeft geleid tot een eerste kennismaking voor enkele bewoners met hun nieuwe thuishaven HILVARENBEEK.


Financiële verantwoording: zie rechterkolom, knop Financiële verantwoording