Stichting Ave
/

Groot Loo beschermd wonen                                Woongemeenschap voor jong volwassenen met autisme en verstandelijke beperking

 

ANBI status

Stichting Ave heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status vanaf 1-1-2016

Wij zijn terug te vinden in het ANBI register op de site van de belastingdienst.

Naam van de stichting: Stichting Ave

RSIN/fiscaal nummer: 8185.37.577

Postadres: Kokkestraat 9, 5081 CN  Hilvarenbeek

Beschrijving doelstelling: Voorzien van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis. Dat de stichting beoogt geen winst te maken. Activiteiten die een commercieel risico zouden kunnen meebrengen, zijn uitgesloten.

Beleidsplan: zie rechterkolom, knop beleidsplan.

Functies van de bestuurders: zie tabblad bestuur

Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

Verslag uitgeoefende activiteiten: Samenstellen beleid- en projectplan. In 2015 in contact gekomen met de woningbouwvereniging. Samen zoeken we naar een geschikte locatie binnen hun werkgebied.

Financiële verantwoording: zie rechterkolom, knop Financiële verantwoording