Introductie.Zorgplan.ANBI.Contact.Bestuur.Nieuws.

Stichting Ave heeft de ANBI (algemeen nut beogende instelling) status vanaf 1-1-2016

Wij zijn terug te vinden in het ANBI register op de site van de belastingdienst.

Naam van de stichting: Stichting Ave
RSIN/fiscaal nummer: 8185.37.577
Postadres: Kokkestraat 9, 5081 CN  Hilvarenbeek
Beschrijving doelstelling: Voorzien van een kleinschalige woongroep voor mensen met een verstandelijke beperking en een autismespectrum stoornis.
Dat de stichting beoogt geen winst te maken. Activiteiten die een commercieel risico zouden kunnen meebrengen, zijn uitgesloten.
Beleidsplan: te vinden onder deze link
Functies van de bestuurders: zie tabblad bestuur
Beloningsbeleid: De leden van het bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.
Verslag uitgeoefende activiteiten: Samenstellen beleid- en projectplan. In 2015 in contact gekomen met de woningbouwvereniging. Samen zoeken we naar een geschikte locatie binnen hun werkgebied.
Financiële verantwoording: te vinden onder deze link